Frankische

Frankische

Karta katalogowa

Produkty

Opis

WYDAJNOŚĆ - Osiągnięcie niewiarygodnych możliwości

Nasze skrzynki Rigofill ST i Rigofil ST-B mają pojemność magazynowania przekraczającą 96% , co stawia nasze produkty w ścisłej czołówce pośród producentów skrzynek retencyjno-rozsączających.

Pełen blok w systemie Rigofill ST i Rigofill ST-B oferuje przy pojemności brutto zbiornika 422 litry możliwość zgromadzenia 406 litrów wody.

MONTAŻ - prosto, szybko, oszczędność miejsca

Rigofill ST i Rigofill ST-B - mogą być szybko i sprawnie zmontowane w krótkim czasie, zarówno w wykopie jak i po za nim, jednym łatwym ruchem. Łatwe w instalacji połączenie wysokiej wytrzymałości umożliwia scalenie dwóch pół elementów skrzynki i utworzenie niezawodnego urządzenia w bardzo krótkim okresie czasu. Dzięki niskiej wadze może to być łatwo wykonane tylko przez jedną osobę i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Następuje to poprzez połączenia zatrzaskowe, co zapewnia ochronę przed uszkodzeniem. Poszczególne skrzynki są połączone ze sobą poprzez system klipsów, które są wpuszczanymi połączeniami zatrzaskowymi, co zapewnia solidne połączenie elementów zbiornika.

Połączenia zatrzaskowe są łatwe w montażu, pozwalają szybko i pewnie połączyć poszczególne elementy. Przestrzeń między kolumnami systemu magazynowania / infiltracji jest w 100 % dostępna.W przypadku magazynowania skrzynek zyskujemy do 88% zaoszczędzonej powierzchni, w porównaniu z innymi produktami których nie da się pakować modułowo.

System zajmuje małą powierzchnię , do tego montaż w wykopie jak i po za nim , silne i mocne połączenia poszczególnych elementów daje temu rozwiązaniu wysoką pozycję na rynku.

Rigofill ST i Rigofill ST-B pozwalają szybko i prosto stworzyć wspólny moduł.

INSPEKSJA - Pewność bez kompromisów

Dzięki specjalnej otwartej konstrukcji , tunel inspekcyjny zapewnia szeroki dostęp poprzez dwukierunkowe kanały. Można bez problemu skontrolować elementy nośne zbiornika czy też stan geowłókniny. System Rigofill ST i Rigofill ST-B umożliwia w ten sposób szybką i doskonała kontrolę w dowolnym kierunku. Idealna, równa powierzchnia dna i smukła konstrukcja kolumn, umożliwiają pełny dostęp do wnętrza skrzynki. Zintegrowany szyb studni Quadro-Control dla Rigofill ST i ST-B zapewnia łatwy dostęp dla kamery i szybką ocenę sytuacji.
100% możliwość inspekcji.

Wolny widok - dzięki specjalnej i otwartej konstrukcji , tunel inspekcyjny jest wspólną wewnętrzną przestrzenią - a nie tylko osobnym kanałem inspekcyjnym.

Forma krzyżowa kanałów gwarantuje inspekcję we wszystkich kierunkach.

Zalecany sprzęt do kamerowania. Kamera do inspekcji jest zwykłą kamerą do tego typu badań.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Perfekcyjna wytrzymałość Skrzynki retencyjno-rozsączające muszą być wystarczająco stabilne w strukturach podziemnych i muszą zachować wystarczającą nośność gruntu pod wpływem ruchu pojazdów i obciążeń.

Rigofill ST jest przystosowany do nacisku SLW60/60 ton. W zależności od parametrów instalacji maksymalne przykrycie ziemią wynosi do 4 metrów, a głębokość dna do 6 metrów.

Rigofill ST-B jest przystosowany do nacisku SLW 30/30 ton, tym samym nadaje sie do budowy obiektów zarówno na terenach zielonych jak i pod parkingami. W zależności od parametrów instalacji maksymalne przykrycie ziemią wynosi do 2,5 metra, a głębokość dna do 4 metrów.

Rigofill ST / Rigofill ST-B komponenty systemu

Przykład montażu ze wszystkimi elementami systemu.

Rigofill ST / Rigofill ST-B i ich komponenty systemowe dla infiltracji, przetrzymywania i zbierania wody deszczowej. Kompaktowy design, lekki, ekonomiczny i wszechstronne zastosowanie.

Rigofill ST i Rigofill ST-B są to bardzo trwałe i wytrzymałe moduły magazynowania / infiltracji o podstawach 800 x 800 mm i wysokości 660 mm w przypadku pełnych bloków. Pełen blok z Polipropylenu składa się z dwóch połówek elementów montowanych na miejscu i ma wskaźnik porowatości ponad 96%. Woda przepływa przez moduł trójwymiarowo prawie bez przeszkód. Rigofill ST i Rigofill ST-B pozwalają na tworzenie praktycznie dowolnej wielkości i geometrii zbiorników. Kanał inspekcyjny w kształcie krzyża w modułach magazynowania / infiltracji został zaprojektowany do stosowania ogólnodostępnego sprzętu do kamerowania. Pozwala to na efektywną kontrolę całej powierzchni odwadniania i całej objętości systemu.

Rigofill ST i Rigofill ST-B jako pół blok ma podstawę 800 x 800 mm i wysokość 350 mm. Składa się on tylko z jednego bloku połowy, które muszą być połączone z płytą dachową na miejscu instalacji. Ta płyta dachowa jest wymagana tylko dla pół bloku. Rigofill ST i ST-B pół blok jest stosowany w szczególności w systemach o płytkiej instalacji, na przykład w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Systemy o różnych wysokościach mogą być realizowane za pomocą bloków wysokości 35 cm i dostosowane do prawie dowolnego układu, w połączeniu z pełnym bloku.

QuadroControl ST i QuadroControl ST-B są to polipropylenowe studzienki rewizyjne, które mogą być zintegrowane z systemem magazynowania / infiltracji. Mają one strukturę typu bloku z podstawą 800 x 800 mm i mogą być wykorzystane w dowolnym punkcie układu. Ich wysokość wynika z szeregu warstw podłączonego systemu magazynowania / infiltracji. Szyby studni umożliwiają wygodny dostęp do kanału inspekcyjnego z poziomu terenu. Wysokiej wydajności sprzęt do inspekcji i płukania można łatwo wprowadzić do kanału inspekcyjnego. Szyb studni jest zintegrowany z systemem magazynowania / infiltracji i przechodzi przez wszystkie warstwy / poziomy zbiornika. QuadroControl ST i QuadroControl ST-B są dostarczane ze wszystkimi potrzebnymi komponentami i wymagają montażu na miejscu zabudowy.