RYB

Produkty

Opis

Zwiększenie nośności i trwałości drogi związane jest z redukcją ilości wody w warstwach wchodzących w skład konstrukcji drogi. Dlatego bardzo istotne jest zbieranie i odprowadzanie płytkich wód gruntowych w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się wody do warstw podbudowy. Idealnym rozwiązaniem są geokompozyty drenażowe produkcji RYB Composites, których zadaniem jest zebranie wody i odprowadzenie jej do odpływu którym może być kolektor lub rów odwadniający systemu melioracyjnego drogi.

Geokompozyty drenażowe firmy Ryb Composites to produkty wykonane z co najmniej 2 geosyntetyków: geowłókniny z PP (polipropylen) filtrującej wodę i nieprzepuszczalnego rdzenia z HDPE (polietylen wysokiej gęstości), który zatrzymuje wodę i umożliwia jej przepływ.