Projektowanie

Każde rozwiązanie problemu związanego z zagospodarowaniem wody deszczowej stanowi wyzwanie indywidualne, ponieważ warunki ramowe poszczególnych projektów różnią się znacznie. Wspieramy projekt budowlany na każdym etapie od planowania do zakończenia.

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wodami deszczowymi sprawia, że jesteśmy dla Państwa wiarygodnym partnerem. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne w zakresie systemów inżynieryjnych na wszystkich etapach inwestycji.

W zakresie systemów zagospodarowania wód deszczowych oferujemy:

  • dobór kompletnych systemów zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i pomoc w realizacji projektu budowlanego
  • wykonanie operatów wodno-prawnych
  • wykonanie projektów kanalizacji deszczowej w oparciu o systemy zagospodarowania wód deszczowych
  • nadzór przy montażu naszych produktów i rozwiązań