RoadDrain

Opis

ROADDRAIN rozwiązanie odwadniające i zbierające wodę. Ma nieprzepuszczalny rdzeń, blokujący obustronnie ruch wody. Wskaźnik porowatości jest wyższy niż rowów melioracyjnych (drenaż francuski): 0,9 w porównaniu do 0,2.

Właściwości:

  • Rdzeń o strukturze kubełkowej: Zapobiega obustronnym ruchom wody do pełnej niezawodności - wysokiej wydajności i nieprzepuszczalny rdzeń. Zbiera i odprowadza nadmiar napływającej wody z warstw podbudowy jak i nawierzchni drogi.
  • geowłóknina: certyfikowany filtr, którym jest owinięty obustronnie rdzeń.
  • odpływ: Zbieranie wody drenowanej obywa się za pomocą rury drenarskiej umieszczonej w kieszeni na dole geokompozytu drenażowego.
  • Instalacja: Roaddrain można układać ręcznie lub mechanicznie, a do zasypywania wykopu po instalacji używa się materiału rodzimego.

Wydajność:
Izometryczny rdzeń kubełkowy (wg EN ISO 9863-1) / o grubości nie większej niż 5 mm
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN ISO 25619-2) / ≥ 495 kPa
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu (wg EN ISO 12958) / nie mniejsza niż 0,85x10-3 m2/s/mb (dla i=1, 20 kPa)
Pakowanie / Rolki 48 m długości i 0,3 do 1,8 m wysokości.