Stabidrain

Stabidrain

Karta katalogowa

Opis

STABIDRAIN to geokompozyt drenażowy składający się z rdzenia o strukturze kubełkowej owiniętego obustronnie certyfikowaną geowłókniną. Ten geokompozyt zawiera własny zintegrowany kolektor (kanał wodoszczelny). Jego funkcją jest zbieranie wody i jej odprowadzanie.

Właściwości:

  • bariera drenarska: Wyposażony w chemicznie obojętny wodoszczelny rdzeń przeznaczony do transportu wody. Nominalna wydajność wzdłużna produktu jest dobierana na podstawie przepływu wody i odległości między wylotami. Maksymalna wydajność Stabidrain 40 przy spadku 1% wynosi 0,45 l / s pod ciśnieniem 100 kPa. Długotrwała mechaniczna wytrzymałość (zgodnie z EN ISO 1897) wynosi 100 kPa lub 10 t / m².
  • geowłóknina: Certyfikowany filtr, którym jest owinięty obustronnie rdzeń.
  • Instalacja: Stabidrain jest przeznaczony do stosowania w robotach ziemnych i może być instalowany w wąskim wykopie ręcznie lub mechanicznie, a do zasypywania wykopu po instalacji używa się materiału rodzimego.

Parametry:

  • Izometryczny rdzeń kubełkowy ( wg EN ISO 9863-1) / 20 i 40 mm
  • Wytrzymałość na ściskanie ( wg EN ISO 25619-2) / 200 kPa
  • Masa powierzchniowa geowłókniny 125 g/m2
  • Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu (wg EN ISO 12958) / od 7x10-3 do 24x10-3 m²/s (i=1; 20 kPa)
  • Pakowanie / Rolki 50 m długości i od 0,3 do 1,1 m wysokości